MUSEUMS-OG KUNSTFORENINGENS NYE LOGO

 

Af formand Inge Lise Møller Jensen

 

Siden efteråret har bestyrelsen arbejdet med at få lavet et logo til Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn. Da vi skulle ansætte en til opgaven, faldt valget naturligt på grafiker og billedhugger Sophus Ejler Jepsen, der er tilknyttet museet.

Han havde netop året forinden lavet det flotte nye logo, der er lavet til formidlingen i Skibelund Krat.

I bestyrelsen var der bred enighed om at vores tilhørsforhold til museet skulle vises ved et billede af trolden. Navnet på vores forening, Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn, er meget langt, hvis det skal stå på et logo. Vi prøvede først om det kunne stå rundt i en ring, men vi synes det billede, med forkortelsen MKVO, vi er nået frem til, er mere spændende. Logoet skal være med til at gøre foreningen mere synlig og vores plakater mere genkendelige.

Det nye logo har et udsnit af trolden og forkortelsen for foreningen (MKVO)

Det nye logo blev præsenteret ved åbningen af kunstmuseet, hvor museumsleder Teresa Nielsen fik et indrammet eksemplar overrakt.

Teresa synes måske at troldens arm i det nye logo er lidt for tyk, men det må være de ekstra muskler, som foreningen tilfører museet.

Logoet, som Sophus Ejler Jepsen udførte i forbindelse med restaureringen og ny formidling i Skibelund Krat i forbindelse med 100 året for genforeningen. Logoet er en fortolkning af skulpturen ”Modersmålet” af Niels Hansen Jacobsen.