FOTOGRAFEN KIRSTEN KLEIN OG BILLEDKUNSTNER KIRSTINE VAABEN

 

Udstilling på Vejen Bibliotek
Tirsdag den 1. november med fernisering kl. 16 – onsdag 30. november

 

Udstillingen er sammensat ud fra ”det flydende”. En fotograf som arbejder sine motiver frem i fremkaldervæske og en billedkunstner som i sine værker beskriver processen med det flydende farvede vand.

Fotografen Kirsten Klein er født i 1945 og blev uddannet portræt- og museumsfotograf i 1966. Hun har i sine fotografier skildret det danske landskab – overvejende omkring Mors, hvor hun bor – og dets påvirkning af årstidernes gang, vejrets skiftende lys, menneskets dyrkning og naturens bearbejdning. Havet er et gennemgående motiv hos Kirsten Klein, og hun har især fotograferet Nordsøens og Atlanterhavets kystegne.

Kirsten Klein er optaget af det sort/hvid fotografi, da hun oplever det mere udtryksfuldt til at videregive sansninger og stemninger af sine oplevelser til beskuerens egne fortolkninger. Siden slutningen af 1980’erne har hun ligeledes arbejdet med gamle fotografiske teknikker.

Billedkunstneren Kirstine Vaaben er født i 1963. Kirstine Vaaben er uddannet billedhugger fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, men arbejder også med tegning, akvarel, gips og keramik. Som fundament for sit kunstneriske arbejde retter Kirstine Vaaben en særlig opmærksomhed mod materialet uanset, at hun benytter forskellige medier bestemt af det fokus, hun vælger for sin aktuelle undersøgelse. Det er således velovervejet og langt fra tilfældigt, at værkerne ser ud som de gør. For Kirstine Vaaben er det en stor udfordring at visualisere former og strukturer. På denne udstilling vil man kunne se en serie mindre akvareller, hvor den styrende proces arbejder sammen med materialernes frie bevægelser, hvor vandet, akvarelfarven, papiret og tilfældet arbejder sammen og skaber mønstre og spor.

Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn, MKVO