J.M.W. TURNER

Den store engelske romantiker

 

Foredrag tirsdag den 2. april kl. 19:30 på Vejen Kunstmuseum

 

 

Foredraget holdes af kunsthistoriker mag.art Signe Jacobsen

 

En af Englands ubestrideligt mest originale skikkelser er Turner (1775-1851), enspænder og højromantiker. Hans malerier er akvareller og hans akvareller er malerier, har man sagt, for begge er malet flydende, som badet i lys og farveskønhed. ”rain, steam and speed” hedder et af hans billeder, og det fortæller fint, hvordan det ikke er faste former, der interesserer ham: Hans kunst går fra storladne landskaber og søstykker mod det næsten abstrakte, i overjordiske farvesymfonier, inspireret af goethes farvefilosofi.

 

Hans malerier blev inspirationsgivende for de franske impressionister og for alle, der siden har arbejdet med akvarel og naturinspirerede farvekompositioner.