ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn

 

Onsdag den 1. februar 2023 kl. 19.00
I Vejen Kunstmuseum, Østergade 4, 6600 Vejen

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent for 2023
  Nuværende er 175 kr. pr. medlem
 5. Indkomne forslag
  Forslag skal være formanden i hænde senest 18.januar.
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  • Karen Marie Knudsen (modtager genvalg)
  • Marianne Roland Munch (modtager genvalg)
  • Else Marie Brødsgaard (modtager genvalg)

  Bestyrelsen består i øvrigt af Gunna Kjelstrøm, Peter Simoni, Jan Hansen og Inge Lise Møller Jensen

 7. Valg af suppleanter
  På valg er:
  • 1. suppleant Susanne Storm (modtager genvalg)
  • 2. suppleant Marie Ulsdal (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor
  På valg er Jan Jepsen (modtager genvalg)
 9. Valg af revisorsuppleant
  På valg er Elsebeth Boysen (modtager genvalg)
 10. Orientering om Vejen Kunstmuseum v. Teresa Nielsen
 11. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen kan man nyde et glas vin, og traditionen tro udlodder vi indkøbte kunstgenstande. Værkerne kan ses på foreningens hjemmeside www.vejenkunstforening.dk under Kunstgenstande markeret med rød stribe. De kan desuden beses på Vejen Bibliotek i januar måned.