ORDINÆR GENERALFORSAMLING i
Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn

 

Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 19.00
Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen

 

Generalforsamlingen for i år, der oprindelig skulle have været afholdt den 20. januar, er på grund af coronaepidemien og museets midlertidige lukning udskudt til ovennævnte dato og sted, da vi først da har rimelig sikkerhed for, at vi må samle de op til 100 medlemmer, der typisk møder op til arrangementet.

Programmet for aftenen bliver i år p.g.a. epidemien lidt anderledes end tidligere. Der skal vises coronapas ved indgangen. Der bliver ikke opstillet borde og serveringen af kaffe med kage er denne gang udeladt. Den traditionsrige udlodning af kunstværker efter selve generalforsamlingen bliver selvfølgelig gennemført. De 20 værker der i år er sat til udlodning, kan ses her på hjemmesiden under ’Kunstgenstande’. Der er de markeret med en rød stribe ”Udloddes”. Et udvalg kan ses ved Danske Bank i Vejen.

DAGSORDEN

Ulla Bille Ulla Bille

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent for 2022.
 5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 1. februar.
 6. Valg til bestyrelsen

  På valg er:
  • Inge Lise Møller Jensen (modtager genvalg)
  • Gunna Kjelstrøm (modtager genvalg)
  • Claus Jacobsen (modtager ikke genvalg)
  • Peter Simoni (modtager genvalg)

  Bestyrelsen består i øvrigt af Karen Marie Knudsen, Marianne Roland Munch og Else Marie Brødsgaard.
 7. Valg af suppleanter

  På valg er:
  • 1. suppleant Beate Fabricius.
  • 2. suppleant Gitte Knudsen.
 8. Valg af revisor
  På valg er Jan Jepsen (modtager genvalg)
 9. Valg af revisorsuppleant
  På valg er Elsebeth Boysen.
 10. Orientering om Vejen Kunstmuseum.
  Teresa Nielsen orienterer om nybyggeriet.
 11. Eventuelt
  Den traditionsrige udlodning af kunstgenstande udloddes som vanligt. De første 15 til fremmødte og 10 til øvrige medlemmer. Værkerne kan ses her på på foreningens hjemmeside under ’Kunstgenstande’ markeret med rød stribe. Værkerne kan desuden ses på Vejen Bibliotek i januar måned.