ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Mandag d. 23. august 2021 kl. 19
I Østerbyskolens festsal, Nygade 17 – 6600 Vejen

 

Generalforsamlingen for i år, der oprindelig skulle have været afholdt den 20. januar, er på grund af coronaepidemien og museets midlertidige lukning udskudt til ovennævnte dato og sted, da vi først da har rimelig sikkerhed for, at vi må samle de op til 100 medlemmer, der typisk møder op til arrangementet.

Programmet for aftenen bliver i år p.g.a. epidemien lidt anderledes end tidligere. Der skal vises coronapas ved indgangen. Der bliver ikke opstillet borde og serveringen af kaffe med kage er denne gang udeladt. Den traditionsrige udlodning af kunstværker efter selve generalforsamlingen bliver selvfølgelig gennemført. De 20 værker der i år er sat til udlodning, kan ses her på hjemmesiden under ’Kunstgenstande’. Der er de markeret med en rød stribe ”Udloddes”. Et udvalg kan ses ved Danske Bank i Vejen.

DAGSORDEN

Ulla Bille Ulla Bille Ulla Bille

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent for den resterende del af 2021
  De sidste gange har det været 175 kr. for et helt år.
 5. Indkomne forslag
  Forslag skal være formanden i hænde senest søndag d. 15. august.
 6. Valg til bestyrelsen
  Følgende er på valg:
  • Karen Marie Knudsen
  • Marianne Roland Munch
  • Else Marie Brødsgaard
  Alle modtager genvalg

  Der skal yderligere besættes en plads efter Anker Ulsdal.

  • 6.a:   Valg af suppleanter
  • 6.b:   1. suppleant
   6.c:   2. suppleant
 7. Valg af revisor
  Jan Epsen tager imod genvalg
 8. Valg af revisorsuppleant
  Elisabeth Boysen tager imod genvalg
 9. Fra museet
  Museumsleder Teresa Nielsen orienterer om museet, byggeriet og tiden derefter.
 10. Eventuelt