FORMANDSBERETNING 2018

 

Præsenteret af formand Anker Ulsdal på Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegns ordinære generalforsamling den 29. januar 2019

 

Vi kan igen se tilbage på et godt og aktivt år i vores forening. Der har, efter bestyrelsens mening, været en god variation i vores aktiviteter, og I har som medlemmer støttet fint op omkring arrangementerne.

 

Medlemstallet ligger p.t. på 391 medlemmer, og det er en lille tilbagegang i forhold til sidste år. En del af grunden, kan jeg forestille mig, skyldes, at vi er gået over til direkte elektronisk betaling. Ikke alle medlemmer er jævnlige brugere af den elektroniske betalingsform som netbank, men mon ikke det vil udjævne sig relativt hurtigt. Det vil være en stor post i regnskabet, hvis vi fortsat skal bruge postvæsenet, som vi har gjort tidligere. K.O.T. udsendes naturligvis stadig med posten, og medlemmer, som ikke har en mailadresse, vil vi også fremadrettet sende breve til, når der er aktiviteter, som ikke er beskrevet i K.O.T.

 

 

Jeg vil nu se tilbage på nogle af vores arrangementer i 2018.

 

Vi havde i foråret en spændende forfatteraften med Mich Vraa. Han er forfatter til det roste 3 binds - værk om Vestindien. Vi arrangerede aftenen sammen med Vejen Bibliotek.

 

Desuden var der et foredrag om tysk kunst omkring 1900 - tallet, en fortælleforestilling om Emilie Demant Hatt og i løbet af efteråret en aften om dansk moderne møbeldesign samt om vores store keramiker T. Bindesbøl.

 

Vores kunstudvalg arrangerede 3 udstillinger på Vejen Bibliotek. Det var med Ken Denning, Ulla Bille og Karen Willesen. Fine og spændende udstillinger, som jeg håber mange fik set.

 

Musikudvalget arrangerede 3 koncerter. 3 koncerter med meget forskellige musikalske udtryk. Expanding Canvas med musik som inspiration til tegninger, Diana Panzerei med lieder og sange og T3io Phil med et klassisk program. Desuden sørgede det for god underholdende jazz til årets festaften med orkesteret Blå Mandag. Tilslutningen til koncerterne var knapt så stor, som vi kunne ønske, og da de tynger meget i årets regnskab, må vi fremadrettet have en diskussion i bestyrelsen om form og indhold. At vi fortsat vil tilbyde jer musikalske oplevelser ligger dog fast, men i den kommende tid vil vores dejlige koncertsal være i brug som udstillingssal i museets byggeperiode. Vi glæder os til 2020.

 

Rejseudvalget havde arrangeret en velbesøgt tur til Gottorp Slot i september måned. En god oplevelse at se det smukke slot og kunstcenter. Vi fik set Istedløven i Flensborg, Nydambåden ved slottet, fik genopfrisket lidt historie om Sydslesvig og set fin kunst i de smukke udstillingshaller.

 

Desuden samarbejdede vi med Teresa og museet om en efterårstur til Viborg. En tur hvor vi naturligvis fik set Skovgaard - udstillingen og desuden havde mange fine og spændende oplevelser på vejen mod Viborg. Vi hørte om og så en række af Thor Langes mindesmærker. Fik også en flot oplevelse i Voel Kirke, som er udsmykket af Jais Nielsen. En tur under kyndig og underholdende guidning af Teresa.

 

Bestyrelsen har på foreningens vegne ydet et kontant bidrag til et nyt og fast placeret lærred i Skibelundsalen. Det har vi savnet gennem mange år.

 

Vi glæder os nu over, at byggeriet meget snart indledes. Alt ser godt ud, vil jeg mene, men Teresa vil få ordet senere, så det vil jeg lade hende fortælle om.

 

Det lykkedes for os at få afviklet vores arrangementer i vante rammer i 2018, og vi siger igen i år stor tak til museet for husly. Det er dejlige rammer at være i. Vi møder stor hjælpsomhed og interesse fra alle ansatte, og specielt -naturligvis- tak for samarbejdet til Teresa både med hensyn til vores konkrete arrangementer men også for deltagelse i bestyrelsesarbejdet og samarbejdet omkring K.O.T. Også en speciel tak til Frederik for stor hjælpsomhed ved arrangementer på museet.

 

Tak til redaktionen af K.O.T. - til Teresa, Marie og Gunna. Vi glæder os altid til at få det fine blad.

 

Jeg vil også sige stor tak til medlemmerne af vores bestyrelse. I laver et stort, godt og frivilligt stykke arbejde. Det er altid en fornøjelse at diskutere med jer, og I byder ind med jeres kompetencer til fælles bedste. Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde.

 

En speciel tak skal lyde til Pernille, som fortsat yder en uvurderlig hjælp til os. Hun ordner fortsat vores regnskab, og vil derfor igen i år fremlægge det for generalforsamlingen. Pernille sidder ved telefonen og mailen og modtager tilmeldinger til ture og rejser, sørger for de mange vigtige beskeder/mails til jer osv. Kort sagt, vi ville have voldsomme problemer uden hendes store indsats.

 

Der skal også lyde stor tak til Vejen Bibliotek for godt samarbejde i 2018. Det gælder både husly til vores kunstudstillinger men også for samarbejde om gode forfatterarrangementer.

Tak til JV og ugeaviserne for loyal omtale af foreningens arrangementer.

 

Program 2019

Når jeg ser lidt fremad på de kommende arrangementer, tror jeg, der er noget at glæde sig til for jer medlemmer.

Vi ser frem til vores traditionelle festaften med lidt god mad og dejlig underholdning. Det er gamle kendinge, der er på programmet - festlige The Islanders. Billetter kan købes ved at bestille hos Pernille. Mød op til en festlig aften og tag gode venner med. I år mødes vi til fest her på Knudepunktet.

Musikudvalget lover jer også en julekoncert i år. Tid og sted bliver oplyst i K.O.T. senere.

Som tidligere fortalt, bruges vores koncertsal på museet nu i en længere periode som udstillingssal. Om vi kan finde andre anvendelige lokaler til koncerter i byggeperioden, må vi diskutere i bestyrelsen. Ellers kan jeg love, at vi vender stærkt tilbage med dejlig musik på museet, når byggeriet er overstået.

Foredragsudvalget har 2 arrangementer her i foråret. Vi lægger ud med endnu en forfatteraften. I år har vi, i samarbejdet med Vejen Bibliotek, fået fat i Helle Helle, meget rost og diskuteret forfatter, som flere af jer sikkert har stiftet kendskab til. Hun tager udgangspunkt i sin sidste roman ”de”. Desuden kommer der en aften med foredrag om én af de helt store engelske malere – Turner.

Udstillingsudvalget byder på 1 udstilling i foråret. En planlagt udstilling med maleren og grafikeren Jes Nordby er desværre blevet aflyst. Vi viser en udstilling med maleren Malene Hammershøj, datter af Frank Hammershøj. Udstillingen vises på det, jeg her vil kalde det gamle bibliotek, for hen over sommeren bliver det nye bibliotek indviet. Vi ser forventningsfulde frem til nye og fine udstillingsmuligheder der. Det skal vi have talt godt med biblioteket om. Vi glæder os til de nye muligheder, for der er kunstnere, der har sagt pænt nej tak til at udstille i de nuværende rammer.

Rejseudvalget har været på hårdt og godt arbejde. Vi glæder os til at præsentere jer for en rejse til Skåne/Gotland. Rejsen løber fra 1. juni til 6. juni, i forhåbentlig dejligt forsommervejr!

Foreløbigt program bliver delt ud efter generalforsamlingen. Vi har naturligvis en Info - aften planlagt for deltagerne. Det bliver den 30. april. Desuden har vi fastlagt et foredrag med Lars Morell om Asger Jorn og Jorns forhold til Gotland. Det bliver den 6. maj.

Som afslutning på min beretning vil jeg gerne takke Anna for hendes lange og gode arbejde i vores bestyrelse. Jeg har fået fortalt, at det er blevet til 11 år!

Man løber ikke lige af pladsen i bestyrelsen!

Tusind tak Anna, vi kommer til at savne dig og dine gode indlæg, samt ikke mindst dine perfekte opsamlinger/referater fra bestyrelsesmøderne. Du forsvinder ikke helt, for vi regner da med at se dig til vores mange arrangementer.

 

Til slut endnu engang tak til alle jer trofaste medlemmer, til museet og Teresa og alle der tænker godt om os.