FORMANDSBERETNING 2021


Præsenteret af konstitueret formand Claus Jacobsen på Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegns generalforsamling d. 23. august 2021 på Østerbyskolen.


Det har været en mærkelig periode, siden vi sidst holdt generalforsamling den 22. januar 2020. Det har det været både ude i samfundet, men sandelig også i vores forening. Vi har måttet lukke ned under de 2 coronabølger: Den første fra den 11. marts sidste år og indtil sommerferien, og den anden fra omkring jul og indtil april måned i år. Men i de mellemliggende perioder er det lykkedes at afholde arrangementer ofte på det nye bibliotek i Vejen, eller der har været mindre ture.

I februar 2020 var der 3: En udstilling med fernisering på biblioteket med maleren Nis Schmidt. Et besøg i Retten i Kolding, hvor den kunstinteresserede retspræsident viste os stedets kunstskatte. En bustur til Brundlund Slot i Åbenrå, hvor vi så udstillingen Givet med glad sind – en kunstnergave til Sønderjylland. På vejen var der, med Teresa som guide, diverse stop i landsdelen bl.a. ved nogle af Hansen-Jacobsens mindesten. Paraplyerne måtte frem, men humøret var fint.

I marts nåede vi ét arrangement: En musikaften med duoen Full Cirkle på Knudepunktet. Der var som sædvanlig et rigtigt godt fremmøde til den rytmiske musik sidst på vinteren, en god stemning og selvfølgelig traktement, som vi plejer at have.

5 dage efter lukkede landet ned og således også vores forening. 3 foredrag og en udstilling blev foreløbig aflyst.

Det mest begrædelige var dog selvfølgelig aflysningen af turen til Paris. Der, hvor vi skulle opleve en række af Hansen Jacobsens værker i den by, nogle var skabt, sat sammen med andre værker af kunstnere fra perioden på Musée Bourdelle midt i byen. Der var desuden planlagt et besøg, der hvor NHJ havde atelier samt en række andre besøg på spændende steder i og omkring byen, men Frankrig var lukket ned, så turen kunne ikke gennemføres.

I september fik vi igen mulighed for at indbyde til et arrangement. Der blev gennemført en kør- selv-tur til Fyn. Første stop var ved Tommerup keramiske værksted. Vi blev vist kyndigt rundt og så bl.a. en næsten 6 meter høj krukke af Peter Brandes. Den skulle brændes, males og glaseres. Derefter gik turen til Jens Galschiøts Atelier ved Odense, hvor vi både oplevede processen i fremstillingen af bronzeskulpturerne samt mange af de ofte provokerende resultater. Vi sluttede af i Hollufgaard Skulpturpark lige syd for Odense.

Oktober bød på udstilling på biblioteket med Knud Oddes værker, og forfatter og tegner Maren Uthaug kom sidst på måneden. I første akt tegnede hun sine kendte satiriske striber fra avisen, og efter pausen læste hun op af sin seneste bog. Arrangementet blev afholdt sammen med biblioteket.

I november havde vi et foredrag af Kamma Overgaard Hansen om ”De unge vilde”, danske kunstnere fra 80’erne. Hun mente bl.a., at vores egen Peter Carlsen, som sidder i museets bestyrelse, og som har lavet den store skulptur foran Idrætscenteret, hører med i den gruppe. Senere samme måned var der litteraturforedrag sammen med biblioteket, hvor Mathilde Walter Clark fortalte om sin bog: Lonely Star.

I december nåede vi lige at afholde vores Julekoncert med Marian Mikkelsen i Askov Kirke, før landet lukkede ned for anden gang sidst på året.

Fra Nytår og til midt i april i år har vi ikke kunnet afholde arrangementer p.g.a. størrelsen på forsamlingsforbud og smittefaren. Den første aflysning har været vores generalforsamling, som vi først med sikkerhed for afvikling, har kunnet datoplanlægge til her i aften.

Desuden har vi måttet skubbe udstillingen med Jes Nordby, som kommer til februar, og foredraget om Kunstnerkolonien i Sønderho på Fanø. Det kommer sidst i oktober i år. Derudover afholdes Musikaften med Jensen og Bugge, som kommer til marts, og besøget på Vejen Rådhus om kunsten der ligger midt i oktober. Endelig afholder vi udstillingen med Susanne Gemmers kunst, som også åbner i oktober.

Det første og eneste arrangement, vi har afholdt i år, har været foredraget i midten af april om kunsten og musikken i Karen Blixens liv. Det var et emne til tiden, som Dorte Smedegaard leverede, for her i sommer havde filmen ”Pagten” premiere. De, der har set den, genkender sikkert hendes rejsegrammofon, der spillede en rolle i både filmen og foredraget.

Og så skal vi kigge fremad og håbe på, at der ikke kommer nedlukninger på tværs. Ud over de allerede nævnte arrangementer er der blandt andet planlagt et par udflugter: en sen eftermiddag i september til Damaskvæveriet i Kolding og en heldagstur til Herning om kunsten i byen, foredrag om Cobramalerne og besøg på Carl Henning Pedersen og Else Ahlfelts museum. Og der er julekoncert osv. – I kan selv læse resten. Årsprogrammet helt til næste sommer ligger nemlig allerede på vores hjemmeside.

Og nu til dem, vi vil takke. Først og fremmest selvfølgelig museet med Teresa og resten af personalet. Vi hedder jo Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn. Museet vender vi tilbage til, så snart det kan lade sig gøre. Personligt vil jeg sige takt til den øvrige bestyrelse: Karen Marie Knudsen, Marianne Munch, Gunna Kjelstrøm, Inge Lise Jensen, og vores sekretær Else Marie Brødsgaard. Jeg har selv fungeret som konstitueret formand siden Anker blev sygemeldt. Og vi vil takke Pernille som styrer regnskaberne og sender mails ud til os alle. Og endelig en tak til redaktionen af KOT, Teresa og Gunna, tillige Ugeaviserne for velvillig omtale, samt tak til Biblioteket for godt samarbejde, udstillingsplads og husly i denne periode.