Forfatter Helge V . Qvistorff


ØRNEBJERGMALERNE I ROLD SKOV

Foredrag Tirsdag den 3. oktober kl. 19.30
Af forfatter Helge V. Qvistorff


Efter krigen i 1864 blev mottoet, at det, der var tabt udadtil, skulle vindes indadtil. Det gjorde, at der kom en helt ny interesse for det danske land, og ikke mindst for Jylland. Kunstmalerne fik øjnene op for, at der var motiver at hente, og især ved Skagen, men også ved Silkeborgsøerne, fandt de landskaber og miljøer, der talte til dem.

Kunstnerkolonier opstod rundt omkring i landet, og for dem alle skete det nærmest ved tilfældigheder. Sådan var det ikke med den kunstnerkoloni, der i år 1900 blev etableret i Rold Skov ved bakkeknuden Ørnebjerg. Med inspiration fra den lokalt fødte billedhugger Anders Bundgaard (Gefionspringvandet og Cimbrertyren) og godsejerparret Dahl, der ejede herregården Moesgaard ved Aarhus og Buderupholm i Rold Skov, gik en række kunstnere sammen og dannede et aktieselskab. På bakkeknuden byggede de et kunstnerhjem med atelier.

”Ørnebjergkolonien” var tænkt som en konkurrent til Skagen. Man kan sige, at det var kunstnere, der rangerede lige under berømthederne i Skagen. Blandt dem var Peder Mønsted, Agnes og Harald Slott-Møller, Sigvard Hansen og Valdemar Secher.

I længden var huslejen for bakkeknuden og ejendommen sikkert en økonomisk belastning for nogle af kunstnerne, og det hele sluttede i 1917, hvorefter den velhavende maler Hans Nikolaj Hansen købte stedet og opførte en stor villa på toppen af Ørnebjerg med smuk udsigt over Lindenborg Ådal. Mange af datidens personligheder kom på besøg i kunstnervillaen, og der eksisterede et kunstnerliv gennem tre generationer.

Villaen gik til ved en pyromanbrand i 1945, og ruinen ligger der den dag i dag. Historien om ”Ørnebjergkolonien” var gået i glemmebogen, men heldigvis havde forfatteren Helge V. Qvistorff gjort notater om den for mange år siden, og de har dannet grundlaget for hans bog ”Portræt af Ørnebjerg – almueliv og malerkunst”.